Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 4 april 2015

Onrust bij inwoners over toekomst zwembad is begrijpelijk

Tijdens de raadsvergadering op 30 maart 2015 werd het raadsvoorstel besproken om de bijdrage aan Laco voor het in stand houden van het zwembad per 31 augustus 2016 te beëindigen. Verschillende inwoners hebben brieven geschreven aan leden van de gemeenteraad en maakten gebruik van het recht om in te spreken. Ook de verenigingen die gebruik maken van het zwembad hebben gereageerd. Onze fractie heeft met alle briefschrijvers gesproken. Uit alle reacties blijkt dat inwoners graag willen dat er een zwembad blijft in de gemeente. Ze vragen de politieke partijen om duidelijkheid. D66 begrijpt de bezorgdheid van onze inwoners. Velen maken al jaren gebruik van het zwembad. Ze komen er om baantjes te trekken, omdat ze zwemmen om medische redenen, of omdat dit beter is voor hun gezondheid. Met die signalen wil D66 natuurlijk rekening houden in de besluitvorming.

Tijdens de behandeling van dit agendapunt heeft de D66 fractie aangegeven toch het standpunt van het college te steunen. De voltallige gemeenteraad steunt het voorstel van het college om de relatie met Laco te stoppen. Fractievoorzitter Ton van Happen zegt hierover het volgende: “We begrijpen de onzekerheid die er ontstaat bij de gebruikers. De discussie gaat vandaag echter niet over sluiting van het zwembad. D66 wil graag een zwembad in de gemeente openhouden, maar niet op basis van de huidige afspraken met Laco. Die kosten de gemeente teveel geld en Laco weigert om inzicht te geven in de besteding van de ongeveer € 300.000 die de gemeente jaarlijks aan het zwembad besteedt. Laco had de gemeente al voor 1 januari 2013 duidelijkheid moeten geven. Dat is niet gebeurd. Uit de stukken die we op het laatste moment hebben ontvangen, blijkt dat Laco winst maakt met de bijdrage van de gemeente. Laco heeft geschreven dat ze zelf niet wil investeren, maar de voorkeur geeft aan verkoop van de grond.”

Tijdens de raadsvergadering bleek dat alle fracties geen vertrouwen meer hebben in de samenwerking met Laco. De gemeente en de gebruikers worden door Laco onder druk gezet door met sluiting van het zwembad te dreigen. Dat vindt D66 een kwalijke zaak. Iedere organisatie in de gemeente die subsidie ontvangt moet rekening en verantwoording afleggen over de besteding van overheidsgeld. Laco weigert dat. D66 wil geen geld geven aan een commerciële onderneming die niet bereid is inzicht te geven in de besteding van gemeenschapsgeld.

De suggestie van zwemvereniging Thalassa om een stichting op de richten om een zwembad te exploiteren is de moeite van het onderzoeken zeker waard.

Het is nu aan het college van burgemeester en wethouders om snel alternatieve plannen te maken. Op de steun en medewerking van D66 kan het college rekenen. Voorwaarde is wel dat er haast wordt gemaakt. D66 betreurt het dat Laco het eigen commercieel belang stelt boven het maatschappelijk belang om het zwembad open te houden. De periode van onduidelijkheid voor inwoners moet niet te lang duren.

Als Laco het zwembad echt wil sluiten is D66 er voorstander van dat de gemeente de grond van Laco terugkoopt voor het bedrag waarvoor deze 7 jaar geleden aan Laco is verkocht. Ook de opstallen willen we tegen de boekwaarde overnemen. De gemeente houdt dan zelf de regie over het gebied en de functie van het zwembad. Dat is in het belang van de inwoners die graag een zwembad behouden in onze gemeente.

Ton van Happen,

Fractievoorzitter D66 Geldrop-Mierlo