Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 mei 2018

Nieuwe rondes, nieuwe kansen

(artikel geplaatst in rubriek De Zeepkist van MooiGeldropMierlokrant in week 19, 2018)

Het is al weer zeven weken geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden. Er hebben 1263 inwoners hun stem uitgebracht op onze partij. Deze kiezers bedanken we hartelijk voor hun steun. Zij mogen rekenen op de steun van onze fractie in de gemeenteraad in de komende vier jaar.

De nieuwe fractie, ondersteund door een actieve achterban, heeft verkiezingen geëvalueerd en de grote lijnen voor de aanpak voor de komende raadsperiode uiteengezet. Net als in de afgelopen periode zorgen we voor een positief kritisch geluid in de gemeenteraad. Als fractie met twee zetels in de raad zullen we meer focus aanbrengen op die thema’s die voor D66 ook prioriteit hebben: onderwijs, duurzaamheid en leefbaarheid. En waar we zeker ook mee doorgaan is het onderhouden van contacten met bedrijven en organisaties. Dat doen we door regelmatig externen uit te nodigen bij onze fractievergaderingen. Ook gaan we op werkbezoeken en zullen we ons regelmatig blijven vertonen in de beide dorpskernen in de gemeente.  Natuurlijk mag het initiatief ook uitgaan van instellingen in de gemeente. Neem gerust contact op met onze fractievoorzitter Ton van Happen.

Op basis van de uitslag van de verkiezingen heeft het CDA als grootste partij het voortouw genomen bij de samenstelling van een nieuw college. De verwachting is dat op korte termijn een nieuwe coalitie zal worden gepresenteerd. D66 is niet gevraagd om mee te doen in een nieuwe coalitie. Op verzoek van het CDA hebben we wel ons “wensenlijstje” ingeleverd met die onderwerpen die wij belangrijk vinden en waarover de raad een besluit moet nemen. Als het nieuwe coalitie-akkoord er ligt zullen we hierover in de raad de discussie voeren.

Afgelopen week werd duidelijk dat onze gemeente in financieel opzicht een moeilijke tijd te wachten staat. We werden geconfronteerd met een overschrijding van de kosten in het sociaal domein over 2017 met ruim € 2,7 miljoen. Ook voor 2018 wordt een dergelijk tekort verwacht. Dat zijn geen prettige vooruitzichten. Het zal er zeker voor zorgen dat de ambities van de nieuwe coalitie bijgesteld moeten worden. Het huidige college zullen we de komende weken bij de behandeling van de eerste financiële tussenrapportage 2018 ter verantwoording roepen, waarom deze forse overschrijdingen van het budget niet eerder aan de gemeenteraad zijn voorgelegd. Door deze gang van zaken kan de gemeenteraad zijn controlerende rol niet goed uitoefenen. Tijd dus om de planning en control cyclus aan te passen.

Fractie D66 Geldrop-Mierlo