Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 september 2019

College moet vertraging REnescience uitleggen

Het dure lijntje waaraan de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo wordt gehouden in het Renescience-dossier is weer langer geworden. D66 Geldrop-Mierlo spreekt het college erop aan dat zij opnieuw een belofte over een besluit om te stoppen of door te gaan met dit geldverslindende project uitstelt. Voor D66 is het een raadsel dat het college de belofte van wethouder Van Otterdijk om in september in de raad een finaal besluit te nemen niet nakomt.

Cure is de afvalinzamelaar van Geldrop-Mierlo, Eindhoven en Valkenswaard. Alweer jaren geleden is Cure het Renescience-project gestart. Dit project zou een fabriek op moet leveren die het ingezamelde afval om zou kunnen zetten in bruikbare grondstoffen, en voor Cure een flinke besparing opleveren in de kosten van de afvalverwerking. Na maximaal 3 ton projectkosten zou de gemeenteraad kunnen beslissen of ze dit project inderdaad wilde voortzetten. Zou: de werkelijkheid is inmiddels anders: de kosten lopen inmiddels naar de 3 miljoen en een vergelijkbare fabriek in Engeland draait onder verwachting.

D66 is voor het zo duurzaam mogelijk verwerken van afval. Hoe meer afval wordt omgezet in bruikbare grondstoffen, hoe minder afval er hoeft te worden verbrand. Wij vinden dat de gemeente daar terecht haar nek voor wilde uitsteken.

D66 vindt het onbegrijpelijk dat Cure de projectkosten zo uit de hand heeft laten lopen en nog onbegrijpelijker dat het college niet bij de raad is teruggekomen om toestemming te vragen meer geld te riskeren. Nu het project weer uitloopt is D66 bang dat de kosten alleen maar verder oplopen.

Om het raadsel van de niet nagekomen belofte op te lossen heeft D66 vragen aan het college gesteld.