Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juni 2020

D66 wil blauwe zone in centrum van Mierlo

D66 wil dat burgemeester en wethouders toch overgaan tot invoering van een blauwe zone in het centrum van Mierlo. Daarvoor dienen we we maandag 15 juni een motie in tijdens de raadsvergadering. Aanleiding voor deze motie is de raadsinformatiebrief van het college van 26 mei waarin het college aangeeft af te willen zien van de invoering van een blauwe zone in het centrum van Mierlo. In de motie roepen wij het college op uitvoering te geven aan eerdere raadsbesluiten. Dat is de beste oplossing om de parkeerdruk in het centrum van Mierlo te reguleren. Er heeft al een forse uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in het centrum van Mierlo plaatsgevonden bij de uitvoering van het centrumplan. We missen in de stukken van het college de aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid in het centrum van Mierlo. We vinden ook dat er meer aandacht moet worden geschonken aan het stimuleren van het gebruik van de fiets en verbeteren van fietsparkeerfaciliteiten. Lees hier de tekst van de motie D66 blauwe zone Mierlo