Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 augustus 2020

Zelfbewoningsplicht invoeren bij nieuwbouwwoningen?

Onlangs heeft de gemeenteraad de woonvisie 2020-2028 vastgesteld. Daarin is de ambitie opgenomen om in deze periode 1.500 nieuwe woningen te bouwen in onze gemeente. Deze ambitie moet een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de woningnood. Steeds meer gemeenten in Nederland voeren een zelfbewoningsplicht in voor nieuwbouwwoningen in hun gemeente om de invloed van projectontwikkelaars in te perken en meer mensen een kans te geven op de aankoop van een betaalbare koopwoning. Ook gemeenten in onze regio zijn inmiddels overgegaan tot de invoering van een bewoningplicht bij nieuwbouwwoningen. In het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben we afgesproken dat we in de regio samenwerken als waren we één gemeente.

D66 heeft  daarom aan het college de volgende schriftelijke vragen gesteld:

  1. Bent u van mening dat het invoeren van een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwwoningen een bijdrage kan leveren aan het realiseren van de doelstellingen in onze woonvisie? Kunt u daarbij aangeven wat de voor- en nadelen zijn voor onze gemeente?
  2. Verwacht u dat het invoeren van een zelfbewoningsplicht invloed heeft op de verhouding koop-huur situatie in onze gemeente? Kunt u ons aangeven in hoeverre in de afgelopen jaren nieuwbouw koopwoningen zijn aangekocht met het doel deze te verhuren?
  3. Bent u bereid om het invoeren van een zelfbewoningsplicht in het Stedelijk Gebied Eindhoven te bespreken zodat alle gemeenten in het SGE eenzelfde besluit kunnen nemen?

Het antwoord verwachten we binnen 4 weken.