Steun ons en help Nederland vooruit

Leo Uittenbroek

burger commissielid,

49 jaar

Mierlo

Leo’s  drijfveer om zich in te zetten voor D66 is het ideaal van een samenleving waarin iedereen zich kan ontplooien naar zijn eigen vermogens en ambities, waarin mensen eigen keuzes kunnen maken binnen de grenzen die onderling respect binnen een samenleving met zich mee brengt. Leo realiseert zich dat een dergelijke samenleving niet voor zich spreekt. Hij zet zich dan ook in om deze te realiseren en te behouden. In de liberale samenleving zoals D66 die voorstaat is dit ideaal vervat.

Na een studie natuurkunde is Leo Uittenbroek gaan werken in de financiële sector. Na vijf jaar aan IT-systemen te hebben gewerkt heeft hij zich geschoold tot auditor met als specialisatie geautomatiseerde gegevensverwerking. In 2007 volgde een overstap naar een andere sector en een andere functie. Sindsdien werkt hij als senior adviseur op het gebied van Intellectueel Eigendom voor Philips op het snijvlak van techniek, recht en onderneming. Leo is ingeschreven in het Nederlandse register van Octrooigemachtigden en is gekwalificeerd European Patent Attorney.

Binnen Philips is hij niet alleen actief in zijn eigen vakgebied, Leo is ook adspirant lid van het College van Beheer van het Philips Pensioenfonds namens de werknemers.

Buiten zijn professionele functies is Leo Uittenbroek actief voor wandelvereniging De Rugzaklopers als secretaris van het bestuur, redactielid van het clubblad en content manager van de clubsite (www.rugzaklopers.nl).

Leo is met name geïnteresseerd in de beleidsterreinen financiën, economie, bestuurlijke organisatie en audit, onderwijs en ruimtelijke ordening.