Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Gezondheid en zorg

D66 gaat uit van een brede benadering van gezondheid. Actief zijn is een belangrijke schakel in ieders gezondheid. Het draagt ook bij aan persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor is het nodig dat er een laagdrempelige toegang is tot voorzieningen in de gemeente en er gelijke kansen zijn voor iedereen om mee te doen aan de samenleving. Zorg en ondersteuning moeten we in de gemeente goed op elkaar afstemmen. Investeren in preventie betekent dat inwoners langer gezond blijven en minder een beroep op zorg hoeven te doen. Als inwoners zorg nodig hebben, bieden we deze op maat aan. We stimuleren daarbij dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Op deze wijze willen we bereiken dat we persoonlijk geluk van inwoners ook inhoud kunnen geven.

Wij willen dat ouderen langer verantwoord zelfstandig kunnen blijven wonen.