Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Levendige centra

Aantrekkelijke centra dragen bij aan zowel de economische als de sociale positie van onze kernen. We zetten ons in voor gevarieerde en innovatieve concepten van detailhandel. Verandering van bestaande winkelformules en ruimtelijke inrichting van winkelcentra zijn daarbij onvermijdelijk. Wij willen hiermee leegstand terugdringen en voorkomen. Leegstaande panden kunnen een tijdelijke invulling krijgen of visueel aantrekkelijker gemaakt worden door toepassing van bijvoorbeeld kunst.

• Wij willen de verkeersveiligheid bij het horecaplein in Geldrop verbeteren
• Wij willen in Mierlo het molenplein parkeervrij houden
• Wij willen kwalitatief goede fietsstallingen, bewaakt en onbewaakt

Autoluwe en bruisende centra met een actief evenementenbeleid