Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sport en bewegen

Sporten en bewegen is gezond: het voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. Daarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Bovendien komen mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden met elkaar in contact op het sportveld, in de sporthal en in het park. Sport en bewegen voorkomt tweedeling; het brengt mensen samen én zorgt voor gelijke (ontwikkel)kansen.

• Wij willen bewegen en cultuur koppelen aan onderwijs, met ,medewerking van verenigingen en buurtsportcoaches.
• Wij willen in alle wijken voldoende veilige sport- en beweegpleintjes.
• Wij willen een duurzame oplossing voor de toekomst van zwembad De Smelen.

D66 wil voldoende veilige sport- en beweegpleintjes in alle wijken.