Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en milieu

Aantrekkelijke, duurzame, levensloopbestendige en betaalbare woningen moeten voor iedereen beschikbaar kunnen zijn, of je nu koopt of huurt. Wij vinden dat afspraken hierover in regionaal verband gemaakt moeten worden. Lege locaties en terreinen in Geldrop en Mierlo willen we benutten voor nieuwe woningen. Dit kan door sloop of het herbestemmen en ombouwen van leegstaande panden. Daarnaast willen we bij de inrichting van woonwijken meer aandacht gaan besteden aan innovatieve ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en vervoer. Denk hierbij aan laadpalen voor elektrische auto’s, stimuleren van fietsgebruik en het delen van vervoersconcepten. Al deze maatregelen maken woonwijken meer leefbaar.

D66 wil een divers, levensloopbestendig en duurzaam woningaanbod.